Surahammar Fido famnar

din famn ska se dagen då jorden ventar famna sommar

du ska se din rum finna tvagets sendares köld fössa Guds rum

jaa

din väg ska famna namnet

istoria finner du svarar tonens vilja så föss du tonen i famnen

elden allvar ser fem röra jorden

 

förnuftet - förklara?

vishet som elskar kempande namn

förnuft är jagets famn

historias jag för lindans rum

förnuft är ventans namn som du famnar

förnuft vill velsigna namnet så jaget ska famna jagets rum

se du svarar ni ska velsigna fem i allvarets svar

-förnuft till alla?

se förnuftet ska röra hjelpen

förnuftet ska visa jaget i god rum 

så man famnar rum

-hur få förnuft?

fem visar så ventans jag i verlden

-om man följer fem så leder det till förnuftet?

jaa   så kan du visa jorden famn

 

min vän

visa jag är svaret

för verldens rum ska sin rum svara jordens svar

innan vi sender Guds famn till svaret

så rör du sommar

 

jaa

skriv du vis svar

skriv jordens röst skapar rum som Jesus sender till rum i solens svar

jaa

skriv om namnet Jesus som nomeno rör

nera svarar sommar vis jag vid din sendare

skriv om Emanuels ventans ris vid svaret

aska för nådens jag famnar du i din hjelp

skriv Guds sendare rör namnet som famnar

skriv jordisk kella visar Gud öm famn

bistå vis röst i kellan

skriv om följets hjelp som ventar falla vid tend sommar

varlig jag elden ser röra famnen så famnen sender sin svar

domino allvar ska röra

enad rum för solens svar

skapad av famnen