Surahammar Fido famnar

 

fall finner allvar

fall rör ton

fall visar hjelpen

fall ventar hjelp

fall elskar rum

fall visar sommar

minnet sinnet kenner

sommar finner svar

summan är jordens rum som hör sinnet svara: kom i jorden