Surahammar Fido famnar

besta kellan

nera vester

fösser

 

hender

ventar eld

 

kom

kinden famnar

 

dagen

hjelper svaret

 

föss

given mast Gud ger

 

svara verlden rusta för sol,,,meningens kella ventar dig,,,bistå din kella,,,

-läsa?

i hans bok

enda rusta

Guds bok

jaa

kellans band

av Simon sellskap fester

Simon vers ett före dagen i skolan

vers 1 i kapitel 4

given famn

-Simon Petrus?

jaa,,, se han såg göm,,,han såg ventan,,,vi hör

 

visa famnen

visa vägen

visa famnens namne

visa skolan

se svaret

 

famnens val hjelper,,,vi svarar,,,kommande famn sender Jissus tinder Gud famnade,,,valet är evan i skolan,,,se finner duvans fall i kind,,,över hjelpen föss du vis famn

vi ska minnas helsar minnet

hör hjelpen ska Jesus heaven se komma gående i rum

minnets rum sender hjelp

nera Gud hender ska tonen minnas

visa du ventar ton som är kommande rusta vid rum

hör din malvas givna svar

summan är din fasta jag

jaa

rör istoria vid bindande vester

då tender Gud verldens rum i god famn

sörjer din avvisa kempande jag

-behöver vila kroppen ibland!! - kämpar nu !!  avund !? åker inte för min skull ,för Guds skull !!!

jaa,,,hör du ska visa vad din namne famnar,,,visa vad vis famnar,,,du ska se före din rum i god hjelp,,,du ska nera venta ton,,,giv Gud jordens visa,,,vinter föss till tyna

-feber ,varm ,svårt svälja ,var med !

minnets famn visar god svar,,,ljum är viljan som sender din famn,,,VISA du Guds hjelp,,,VISA du Guds svar,,,jag är tidens tham,,,VISA du svaret,,,istoria är hjelpen,,,minnets goda hjelp är famnen

minnets famn istoria handel svarar:

elden är hjelpen

minnets famn svarar:

Fadern är Guds rum i kommande ton ,fössa istoria som famnar menniskor

minnet är Jesus i solen

minnets väg heaven elskar Jesus som allvar gjorde,,,din väg fösser inter god sav,,,var vägen vi svarar,,,så,,,se famnen röra sol

est se din väg

Jesus hör

kempa hör så famn

du ser himmelsfamn för inter visar ljum

var en namn som visar

skolan vid rum

Jesus allvar är

santas ljumma famn är sol som allvar ventar,,,din väg hjelper sinnet,,,Guds väg svarar: se du hemma visar sol,,,Jesus fösser din namn,,,kommande famn är veldig skola före jordens höst,,,var god så fösser du saven,,,min rum i hjelp,,,jaa Ave famnen som sender ton i verlden

var

himmelsamigo

var

Jesus hjelp

tvistaröst

himmel hjelper

Ave kindens röst

menniskor skelver

då Gud faller

vid jord

kellans visa ska skriva :

velsignade hjelp sender kellan,,,så famnar vi Faderns kempande svar,,,Imanuel ska famna verlden,,,så skelvande skola ska röra istoria,,,

skriv att fössa famnen vill Gud finna i hjelpen

varje dimma famnar vis allvar

visa hjelpen som finner Ave

jaa

Jesus är solen

-vad begärs mer? geeeer famn !  sjuk,hostar hela nätterna !!

visa din namn för god allvar

visa inter allvar är