Surahammar Fido famnar

samtal VIII

din famn fester veldig kella

finner svaret:rusta rum i famn

be god famn se svaret

se solens famn vid Ave

heaven visar dig given allvar

kommande ton visar dig din svar:jag hjelper jorden röra Evans svar:se Ave famn

heaven elden vi ska svara

fem visar kellan som är ventan i jorden

Gud sender viljan vid domen

venta min famn i famnens verld

Guds verld vid din namn

sender min namne i din rum så kan du hjelpa

vis är nåden

-var med !

se solens svar tender rum

evighetens pentagon

din rum fester