Surahammar Fido famnar

12/10-10

skrev på FB : missförhållanden och missförstånd sägs vara orsak och leda till krig,,,,,,     Och religion !  var ett svar.

jag skrev:ja tyvärr är krig ett medel i flera religioner,,tragiskt ! men då är det viktigare visa fred i det stora och i det lilla.

råd?  hur bemöter jag?

säg:

alla hälsar AVE

alla menar ljum

alla visar tvist

alla vill famna

alla Gud ser

alla hjelper rum

vandel hör sommar

alla är människor som lest svarar

menniskor som visar lest

hjälp valet i ditt namn

ideal det här,,,så är det ju inte,,,tyvärr är det så att religion skapat ondska

kommentera!

elden hjelper vester svek

HUR svara om religion -krig?

du ska säga:

ja vi ser

ja länder jaget rör

ja länder är hörn                                                                                                                                                                   

ja livet fäster sinnet

sinnet i god sändare hjälper ditt namn

finns onda sändare?

jaget är god

onda mottagare?

ja så valde de älska

är detta tvisten?

enter famn,,,före rusta god famn

det är ok göra djävulstecknet,vid konserter,,,(kanske alla spelar med??)

satanismen och andra grupperingar är utbredda, kan man tro det är ungdomar med jeansen hängande ner på aschelet ?   NEJ!                jeans ? - kanske

utbildade? -ja    skjorta? -ja    vuxna? -ja    högre inkomster? -ja oftast     syns det på dom? -nej     fega? -ja 

ska jag skriva så?

nej , skriv:

AVE alla som visar föll

AVE till hjälp

AVE du hals sänder

Gud tänder nu världen

väster enter hill i aska

skriv:

aska vi svarar        (aska är det renaste)