Surahammar Fido famnar

verldens nåd

vit var Fadern

vit var Sonen

vit var Du

som valde nåd

Se

gör din aska

gör din val

så hör sommar svaret

                         Fadern är ton

 

jon= ton      vem?

han som kan tiden visa,ja,han är så lamm i din allsmäktiges nåd

Namn??

han är tindersav

han är Guds jon

han är var livs salva

han är jid

han är Faderns salva

han är tidens namn

han är verldens dom

se

han svarar son för tiden

han är lamm

han är val

han är fin svar

gör då verldens tid

giv så din namn vid hans jon

 

falskt falskt falskt

finner fönster hinder

est elskar svenne ( h)est

vi livet hör

 

est

helsar

eld..

sender

fast

kyss..

kant

sellskap

följer..

yster finner sönder..

kinder

jagar

själens min..

(h)est

hjelper

kant..

pandera

jagets

fintalement..

kend

ser

est..

kyss

kall

band..

fast

sveper

veldets jon..

alla

ser

val..