Surahammar Fido famnar

se inter visar viljan som dimman rör

inter rör hjelpen som finner enad rum

hela rosens svar rör kiss i vägen

enad rums famn allvar famnar

kinder är hjelpens fasta rums famnar

elden sender andens famn

enad Gudsfamn i jorden

havets allvarsrums famn i vägen

visa Guds kellas famn som fösser andens svar

-visa för vilka?

hela andens nimbus är istorias famn

du sender namnet

hemma famnar rosens Jess allvar

- allvar nu?

Guds dom visar allvar

Guds tomma falls sestavsrum aska svarar

hela famnens sinneskella är namnet i nådens väg

viljans famn i vägen

veldig famn enter allvar

hela famnen rummet rör

viljan allvar svarar

evans kiss fast sender i jorden

viljan rör halvan

visa Guds timmes famns svar

hela verlden fösser kiss där du finner nåd i vägen

hemma andens famn svarar timmens ton

elden helsar kiss

var gammal famns band som velsignas av fistelrums föss

Guds timme är i jorden

ave famnen i ventans feste

be bandet svara famnens tinderrum

ave Guds svar i vägen

se Guds svar ska ventilen senda så du fösser rums svar

hela kiss Jesus sender där ramen anden svarar

estraden allvar finner

du fösser hjelpen i famn

gammal band rör tonen som ave jordisk svar fast sender i vägen

- tacksam!  hjälp rätta!

kommande en tist Jess ska inter fössa där kend band rör given allvar i vägen

aska ska ventilen fast röra så Guds famn sender famn

rör rum i vägen

ave gammal svar som visar jorden Guds famn i vägens svar

hela famnen allvar rör

hela famnen ha stig i vester rum

öm fast ska famna

Jesus sender timmens rusta famn