Surahammar Fido famnar

famnen bender du

Gud din maning

vi manar du famn visar

dagen lest band minns

meningen velsignar rum

då fistel (sönder?)est över mentor

Gud kommer velsigna

sommar vis sellskap

sellskap l........n höstpest verlden ventar

Gud giver dig sinnet vi famnar

råd idag?

nemner vi sömmen finner göra ton i vår rum

döm så list i din verld

sömhender vi svarar

allting som vi rör famnar  /  tack

Gud vi svarar: bunden makt minnet når

hèst kan jag svara

best vi sender gumman jon för romans timme

hemma velignar vi rum

du h'est dömer svaret vi famnar

menniskor vilar i synd man minns

visa famn för sommar

du sender

jag hör Allahs dom

något förbereda?

bandets sav

gömmer son

hasta så vi ser famn

rum nera

gör estrad vi sommar ser

med!   rätta!

ja vi visar verlden så famn kan visa ros

ameno vi hör

ameno vi ser

du rör jagets famn

alla fasta famnar

händer med mig?

du sveper verldens synd

human hals sender

trött,,,,med?     råd?

där sender famn,,,nu visar summan tusen savars ton,,,handen visar son,,,din gamla sommar är jordens nåd,,,ests sista

human gav jorden himmelvis,,,elska rummet så visar vi syndens form,,,

be för sönder så rummet ränder hör

ramen är jordens sol

din väg hör rum

din umbäranden helsar vis,,,du ska vara i santas sommar, där vi lest famnar,,

gör din sav

Gud giver din sol

vi malva helsar fast bind för omen

     din pandera

     där svarar

     lamm