Surahammar Fido famnar

 - råd vad skriva till alla?    på hemsidan?

 

 

till dig famn i tinderväg ,,, till jordens santas hav ,,, till famnens hender ,,, till fönstersellskap

se

ni ska visa veldet famn

ni ska röra rosens tinder

ni ska fössa famnens band

ni ska senda famn i verlden

ni ska timmens nåd festa

Guds lindas svar

ha lammets rum i famn

inter är i veldets svar som fem sender i jorden

visa Guds rum

ge kiss i famn

bandets ton är famn i ventans sendares svar

ave Guds ton i jorden