Surahammar Fido famnar

samtal

- rygg - höft - ben - muskel ,,,sitter - ont

viljans eld rör nådens ave

du ska famna Guds rum i vägen

jaa se lammets väg visar solen du ska famna gift som svarar allvar i jorden

- allvar nu?   för mig?

var enad dagslamm

var himmelsallvar i hjelpen

visa Guds linda för allvar i dimmans rum

ave viljans svar

- viljan = allvar?

viljans ande svarar du famnar elden i rum

- jaa,,, vad är allvar i viljan?

se där veldig rum svarar du famnen ska finna visa lammet dimmans väg

bandet är i famnen

bandet är i vägen

du rör Guds famn i vägen

minnets rums väg i vishetssols svar

- hjälp!   så jag förstår!

jaa

hör nådens väg rusta rum där Gud famnar vis svar

velsignade vägs lamm

lammets svar

Guds sol i famn

visa Guds linda före domen ska röra hjelpen

-visa?

visa för svarets vägs svar där du visar hjelpen i Guds linda

jaa

visa du svaret som är lammets sols väg i rum

jaa

visa vägen för Guds linda ska följa rum i jordens svar

viljans hand sender Guds rum som följer en nåd i famn

- visa mig så jag gör det rätta!

jaa

vi famnar nemnaren som svarar allvar i vem kan senda Guds svar?  vem kan röra rosen i solens minne?  vem kan senda kindens nera veldiga famn?  Guds svar rör du i fallet

- var med!

jaa

Guds tinderhalva rör vi så lammet rör kellan

be famnen svara gammal väg

viljan svarar

viljan rör

viljan sender solens goda famn