Surahammar Fido famnar

en dag

elskar jag

en dag

himmelssaven ser famn

en dag

gör sommar famnen

en dag

elskar varje Them hinder

en dag

veljer du namnet"est ämnar Ave vara"

en dag

har vi alla intersanta fem övat

en dag

lemnar sommar kantare

en dag

är ögat (h)est

Människa

velj mantelhand

verlden enter allvar

nu sender alla havens inter

venta rosens gåva

du veljer nåd

timmen hör söm

var andens gåva

så handen kan inter vara

Dagen visar halvans hem

man är hand

helsar sommar