Surahammar Fido famnar

be 

nåd fem når så din väg nera ska linda kellans bindande tham

en tons givna hjelp kan famna viljan så du följer din väg

- närmast?

be nådens ton fem röra så nåd kenner given kella

jaa

Guds väg allvar är så du fem rör i rum

enad bindande rums väg som fem är i hjelpen

- vända andra kinden till hela tiden??

nemner given föss i fem är din famns nåd som ska visa namnet som är rums havs tendande i kellans enda hand

jaa

du visar rum bandet så Guds allvar visar jorden sin rum

enad gammal famn vid svaret

allvar eldens tham enar hjelpen

ave din väg vid svaret

- diskutera eller bara ta emot? ingen vet ju min tanke

selver nemnaren

dimmans eld rör din väg

jaa

vi hör du famnar

jaa

vi följer given famn

en sols ton är din malvas kella som fösser elden i verlden

allvarssol vid vägen

jaa

Jesus giver din famn famn

en ton sender given hjelp

en ton famnar andens väg

en ton ser nåd vid vägen

Guds famn som svarar vis svar i domens tvag

eldens hand är i fem

be

Guds famn ska röra en hjelp i famn

- ber - hjälp - rätta!

- går igenom tidigare texter och skriver på hemsidan

aska ser viljan som veldig andeshav ska linda i famn

du visar given band i famn

allvarssvar är Guds famn i viljan

se du ska famna en väg som hör elden svara Imanuels väg i jorden

havet sellskap visar

jaa

vi hör din väg

vi rör Guds himmelsväg

vi sender din skola i famn

en svar visar du i famn

jaa

lindan lammet fester dimmans skolas hand

- råd mig om text vid datorn?

skriv:

askas havsväg visar elden som följer given famn

skriv:

eldens veldiga rum är svaret i given famn

se lindans andesfamn ger given famn vishetslamm

så vi svara Emanuel: fem kom i viljans lamms visa väg

kom i jordisk svar

havets linda är hjelpen i din rum

ave famn i verldens hand

ave famn i given svar

istorias väg i bandet