Surahammar Fido famnar

be solen senda timmens väg

visa vägen som svarar hjelpen

visa vägen som rör nåd

visa vägen som sender rosens famn

giv hjelpen famnens nåd

ave sinnets svar

Gud famnar allvar

ave famnens Mast

istorias väg i famn

Guds svar romans velde rör

himmel fast ska svara

giv kellan rums väg

istorias famns svar ska fössa Guds linda

Gud är famnens ton som följer nådens rum

allvar är du i vägen

famnens väg som sender jordisk svar

ave Gud i rum