Surahammar Fido famnar

bind allas jord   ,  velsigna mantelvis

 

 

 

Ave

famnar

Ave

jag går till

sommarjordisk interval

Ave

du visar jordisk fall

Ave

du gör min svar

menniskor Gud såg

han valde vara svaret

ja

vi är lamm

för svaret

be

gör allas gata

din svar

visar så vägen

 

namnet visar jag

human är svar

hör vi alla ser