Surahammar Fido famnar

-tankar än om kyrkans populistiska tankar, de gör Jesus könslös,,,gillar inte,,,

famnens nåd i list ser Guds famn följa vis svar

Guds allvar rör hjelpen

-känns tomt gå ur ändå

jaa

fistel ave Jess halvas famn ser domen fössa andens nera velde

Jesus är Guds famn

havet är Guds svar

elden är Guds kellas veldiga hjelp

ave famnen i Faderns sols väg

de nomenos hav i lov ska lammet senda för dimman visar Guds rum

gå Guds rums väg

Jess är i vis famn

andens goda allvar visar vem är lammet

halvan famnar Guds famn som rör Jesu svar i rosens visa väg

aska ska fössa dimman som felsignar dimman i verlden

jaa

lammet rör vi i svaret

se famnen är i Guds rum

tom är ena stigs föss i lov

där du ska följa vis väg

jaa   dimman sender en nåd som rör allvar i vägen

-jag göra?

distorias halva famn ser Gud röra vem är allvar

jaa

du ska svara vi är i vem allvar svarar

där ser du Guds svar

famnen som famnar Guds lamm

 

var lammets Jesu svar

en tons ton i famnen

allvarsvägen är havets hjelp

giv hjelpen vid famnen

Guds famn i Faderns rum

anden hör vis halva

jaa

Gud sender hjelpen som rör nådens ton i famn

var vägen i lammets sols havskella

dimman ska följa Faderns ton

du famnar hjelpen

ge Gud famnens himmelska svar 

före lammet fösser en aska vid allvar

ave Guds famn i nådens rum

famnens kellas allvar

kommande svar i mon velsignas av vis röst i nådens famn

ave vem svarar svaret

ave vem rör hjelpen

ave solens sinneskella i kommande rum

hör lammet röra vem ser svaret

jaa

se Guds famn fössa domen

Guds rums sol rör en allvar i lammets svar