Surahammar Fido famnar

ljummen visa är lamm...Gud är bindande jordisk summa...band är Gud, se se jordens jordiska famn...vi hör så val...se home helsar: summan vi ser...se summan...halvan kenner interjon...he  ja vi livet följer så...i bibeln står att alla följer Gud i ett moln??

summan är så...när?...där gör eld min Ave...

kinder  malva

pinas

höst

edenskam

hinder selver

human köld gör

handen visar min nåd

enter ros i famn

vad göra i min dag,  här och nu??

eld bend panik över hela tidens kant

vad utlöser paniken??

jordens ilska elden hör

Guds

malva öm eld ser

vad skriva mer om i fortsättningen?

skriv om gift (gåva) i allvar...fem giver jorden malva...dimmanvester sender kinder...malva jorden aska fester...gör famn, festet ser...elden selver - selver ömhand...var sendaren som vi lemnar , summans täm

tankar : galen?...maktgalen?...bekräftelse?...underlägsenhet?...vad tänker andra?...rädsla...

human  jag visar famnens fina gåva...djupet var stor för kend mantel...

ja jag känner , vet, tankarna susar förbi ändå...ledsen när de kommer...jobbar med mig själv...

kan fem nerma sig jordens inter...venta mantel i min gåva...

varför gråter jag?

kommande val binder gåvan...eld santa svar...min mantel består av en kommande god pandera (ler)

kan jag få ett bibelcitat? 

Emanuel visar        Tessalonikerbrevet   6 - 10

hittade!   läste hela