Surahammar Fido famnar

jobbat,handlat,hämtat ved,eldat,rastat,vila nu

jaa

meningen är vis famn

nera vi hjelper dig se

bistå vis kommande vis

du visar svaret

handen är Faderns

vi hjelper

de tre vise männens helg nu

jaa

vi var före skop

eldar vid jord

där var vi före din röst

vid hjelp för havets famn

där såg vi Jesus vid halva rum

då fösste vi hans kella

han kom från kindens famn

vi veldig hjelp följde

aska vi hörde

hemnd vi såg

jaa

rum följde kung

jaa

vi rörde hans visa

där Jesus famnade verld

venta hans famn

före Jesus var vi havets rusta

senare Jesus rörde öster rum

havet visade hans sommar

tinder var hans givna goda röst

före vi såg eld där Gud Jesus följde

nesta goda visa vi hörde följa famn

Gud såg följets svar

Emanuel ventar röra din ventans sommar

jaa

havet lindar Guds son

som havet visade för god visa

Jesus är minnet du såg

jaa

Jesus var istoria Gud hjelpte

röst följer Jesus

så linda handen för famn

namnet ser vi följa god röst

velsigna Jesus famn

se du rör lov i hamn

be

vi rör eldens famn

se

Gud är vis vid rum

Guds goda sav hjelper dig

se santa ska visa svaret

Fadern velsignar din hjelp

tuman är hemma

minnet är sommar

varje dag ger lindan till Faderns gamla fina famn

hör vi famnen finner famna

du rör jord före Ave rum till solens ventan

mast visar du

se hjelp är rum vid hjelpens sav

Emanuel är kind

nesta Efa ska du se där havet ger dig rusta famn för verlden

afvisa rista shism

som över rum sender

jaa

hör vi elden sender val

för kommande namn är:

en tinder finner Iman

du är afvisa hell vi hör

Mester vester hjelper famna

god famn fönster enter

hent i skolans hjelp ska finna Ave för sommar

-men ville ingen skulle få göra mig illa mer!!

fistel rör din rum

Guds rum visar svaret,,,aska visar sol,,,vi famnen minns röra din famn

-skriva det här??

din hjelp är rusta för lamm

se öster sender Iman till rum

hör savens röst

-skriva ?

Evan så kiss för famn

hör tend vest för famn

-hur bäst tända väst för famn?

visa vår santa