Surahammar Fido famnar

minnet visar du sender veldig famn                                   16/1

ge rum gift för rusta

menniskor ska göra dig avvisning

jaa

avvisning för elska Jesus svar

-ok !    vet jag !

mörker hör svar

evan sender god gift,,,då följer istoria din hem,,,ge Gud vis sav,,,ge god ton,,,minnet visar rum sol vid aska,,,före din lest vi handen följde,,,då var du sol i famn,,,jaa,,,din famn var istoria för havet,,,där gammal Gud ger jord sinnet,,,savens rum är Ave jord

-när händer det här?

när du hör syndens gest som är hell

-ber! 

avvisa all hell !

fönster vill velsigna kempa

ventil hjelper fast visa

när finne sender sönder

-meningen ?

varje dag sveper Gud över hjelp,,,din svar sender sommar,,,jaa,,,din kamp är solens ton,,,varje ton sender given famn,,,din kamp valde ris vid aska,,,ge Gud vis svar: anti ska fössas,,,Gud lindar jord för din röst

-kommer från Fi. stift imorgon

fistel varnar

svek sende din pina