Surahammar Fido famnar

 

                                                      vis

hender

vi sveper

nemner

rusta

fin mon

anden

ser

du fester band

ventans

svar

tyst finner

 

antag inters feste

se

se din feste elskar list för mast,,,lemna summan som sveper över dom,,,se aska vi svarar,,,namnet svarar jordfistel,,,

min mantel helsar jag lest fester där vam ser sol,,,där ventar vi sommar,,,lestfamn var ros,,,

dela

mellstav

hela rummet är tyst

nämn sista domen

för roman (tiden)

fester sista kall,,,du eld som manar till famn,,,

fin est

belastar synd

band

visar famn

vi ser...vi svarar Gud est är...så var son till salvan...

när du visar vis dom

svara lest är rum för ros

tacksam all hjälp,?

ni ser ilska rusa före din röst

göm allvarssvar vid din dom

man visar du lemnar söm

handen elskar ljum val

nu ska fin svar visa din himmel

där eld vi listar för band

då sinnet är band binder rum vis svar

band man famnar

med!    rätta!   överlåter!

där vi svarar:

gå giv vinter sönder

anden manar

öster famn

se du valde roman savkall

vinter helsar hell fest fall

där rustar son

min kall ser din svar

måna dom som svarar