Surahammar Fido famnar

 

visa  rum din Ave

 

visa rum Jesus svar

 

Gud vill viljan ave famn

Jesus är hjelpen

Fadern är god vilja

 

-till alla?

kempa  göm (ta bort) svärd

kempa  vill söm ris se

Gud rör kellan

kempa svarar hemndens synd

kempa rinnande sol    

se hjelpen ventar allvar röra

så be rum se

Guds jord är över nåden

Jesus kempar vid tonen

-skriva?

skriv om jordens feste

skriv om visans jord

skriv om Guds svar i tonen

skriv om famnen för sonen

din väg hjelper så rum

 

hjelp du skolan i rosens famn

visa svaret för elden i allvar

visa skolan i allvar för svaret