Surahammar Fido famnar

Gud Jissus nera

tender

Gud ser verlden

hjelp verlden famna

svala famnar

hender ventar festa ilskans hell sönder

hjelp Fadern röra sol

dagen ventar gift vid namnet

sönder - tvag

uppståndelsen ?

venta kung

jaa

venta sistoria

mast kan istoria hjelpa

himmel fönster där kommer

hender var hjelp

se

Gud anti gömmer

aska AVE rör

nera är istoria

din jomala ser så aska för tinder

kiss kan istoria finna senda

hör hans allvar

besta ventan enter mantel

där vester Gud köld ser

en god ande gör miljoner nera sons ton

malva rusta för sönder

i siljoners kenda dom

ta med det här?

(ler)

du visar Guds nemnare

hans ton över din namn

gammal enter din sinne

när Gud sender din namn

,,,får jag?

var kant i enter för vår sinne

vi enter Guds goda ton

himmel kan höra din svar

så rör du rum