Surahammar Fido famnar

stundom ett

sakta far vi

över ett vatten

ögonblickets triumf

omfamnar dig

vetskapen

överöser alla

snudda

som en tolk

jag är

du är

evinnerligen

en helhet

stå upp

bevaka

bejaka

vattnets sammansättning

fri   fri   fri