Surahammar Fido famnar

-skriva och måla lite idag

jaa,,,hjelpen rör din svar,,,himmelsallvar enar Jesu famn i viljans fina gamla famn,,,Guds famn enter din rum,,,så din svar kan senda en famn som h-s rör i solens fina fasta rum,,,visa du jorden du rör rum som anden ska fössa i rusta Guds rum så din rum famnar,,,se då famnar Gud rum,,,jaa,,,havets hand rör rum i nådens gamla rum,,, se din sol ska famna en andesrum så vi kan havet senda en famn

-hjälp !   rätta!!

-råd idag?

ha vis sols santa så felsignar vi din kella,,,gammal Gudsväg nemner du ska kenna svaret som velsignas av följet i namnet,,,gammal Gudsrum vill röra din hjelp så du finner dagen i famn,,,var vis vid vägen,,,giv Gud gammal famns visa famn,,,Jesus följer din rum så Fadern kan röra lov i vem famnar rusta Faderns svar,,,så gammal given rum famnar din svar,,,vinter h-s rum ska festa en röst som famnar,,,jaa,,,så följer vi din vägs famn,,,gåvan följer rum i famn

- hjälp!  rätta!!

-kan jag skriva de här samtalen på datorn?

Gud sender veldig dimma så din famn kan följa veldig svar

- då väntar jag!

se molnet famna din väg som hjelper Guds sol,,,se du ska famna rum så namnet rör kellan,,,se gammal band var vis vid famnens sol,,,gammal gammal rum vill svara din väg så du fösser Guds väg

-högt!  eller i det tysta?

svaret rör rum så visa du viljan i rum så rör du din Faders svar,,,elden famnar Fadern,,,var rums val vid vägen,,,jaa,,,hjelpen kan allvar famna

-valet är mitt?

jaa

du veldig famn sender så din famn kan se kellan i famn

-överlåter nu!  väntar o ser!

-ord skriva på datorn?

där kan fösset se hjelpen

se där svarar kellan

andens rum famnar

Guds svar kallet sender vid Guds sols svar

ave din väg i rum

så lammet famnar solen