Surahammar Fido famnar

nu ser tiden

Vis man:

när du hela livet ser

jag tonen över

sanning når

 

vad är sanningen?

 

Vis man:

sanningen övar

sanningen älskar

sanningen famnar

sanningen över nilen ärver

sanningen är alla sår

sanningen finns

minnets rand

sanningen före sanning

är allvar

 

välkommen sårets ton