Surahammar Fido famnar

fem där hjelper en överrum så du finner en väg i vishetens svar

viljan rör famnen i verlden söker rum i verldens svar

nera är översav som du sender rum

visa jorden vi är i allvar, visa jorden vi är i solens ton

sommar är rum före sinnets svar,sinnets andes svar enad i verlden

se svaret som ventar jorden,viljans röst ska velsigna en sendare så fem ser en röst som visar rum i famn

du ska svara jorden du ser famnen i ventans nåd

du kan finna rum som hjelper Gud svara famn

fallet är över din rum

famna en rum

så rör du rum

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)