Surahammar Fido famnar

för havet valde famn

där

jordens

varma famn

där

hör

vi alla famn

ljum

sinne

helsar famn

se

omen

rör vår jord

himmel

helsar

var sinnets ros

bind vis val

bind vis val

bind vis famn

bind sinnets famn

bind var livsval

bind var sinnesval

bind var sendares jon

bind var sinnesval

bind helsans söm

bind Guds allvar

bind sömmens val

se

allsmäktig

har est hjälpt

gör var band

gör var sendares sinne

bind så velsignade jon

han eld rör

gå så

helsar man

man ventar enter i summan

som gör kant

för havets allvar är barn