Surahammar Fido famnar

se,se                                                                           

halv lamm

sveper

saven

 

hör

hela

lasten

 

halv

hela

svarar

 

svaret

är

jorden

 

se

svaret

livets malva

 

händer

svarar

namnet mantel