Surahammar Fido famnar

ränder rör rosens rike

du är nera följets tend som hör viljan följa svaret

Imanuel rör din famn

velsigna jordens väg

visa svaret för famn

 

i en annan väg din famn

ska följa

i en annan väg din famn

ska röra

 

-förklara annan väg,,, följa    eller var det amman väg?

veldig skola binder rum kellan före istoria ska kenna aftonsvar

se kellan sender du minnets allvar så Jesus kan famna rum

dagen ventar allvar rum följa så se jag Jesus vester följer

-tufft nu,,,jobbigt kroppen!  magen! vrider sig inombords!

aska famnar

-klimatförändringar,krig flyktingar !!!   ni ser ju redan!!    när blir jorden hel?

bostad kan överrum jaga så hemma rum famnar,,,jag intermast över allvar ska famna rum för viljan ser nera en band i verlden,,,havets Guds rum ska se allvar visa i bostad så fem hör domen,,,din dom faller i svaret

-skriva på datorn?

aftonrum hör din famn senda en hand i jordisk famn

aftonrum famnar sendaren

du ser famnen svara kellan

var i namnet som famnar

enad svar är hjelpen i famn

Gud är vid din svar

himmel är i rum

Faderns tinder är hjelpen

famnar famnen i skolan

bistå Guds famn så följer rum famn

-aftonrum??   jag dö?

en rum som är nera eld i havets famn

ave hjelpen som sender

kommande jordiska rum du hör famnen senda en väg som rör jordens famn

Gud är i solen som famnar

bind bostad i svaret

ave rum i svaret

-aftonfamn leder till något nytt?

Jess är famnen i rusta ram aftonhender ska festa så lammet hender sender i domens famn

så är du rum som sender en enad allvar

jaa

Gud rör famnen

Gud är i famnen

domens mast är i vägen

ave rum i rosens svar

enad svar vid din rum

en väg är i svaret

en väg hjelper domen

vägens svar rör rum i famn

aska svarar kellan

dimman ventar sol

jorden enar kellan

Gud famnar fin svar

eldens Mast famnar

vester hjelp är i rum

solens namn rör rosen

fast är domen

allvar rör jag i bostad

se

andens svar sender du i famn

se

Guds ave sender du i svaret

se

allvar vill famna solens tvag

visa din svar

visa din svar

send du bindande hjelp vid vägen

mantelallvarssvar följer rum