Surahammar Fido famnar

sinnet

handen hjelper sinnet som fester Guds ave

havets sinne sender Jesu sol som svarar din väg

ave Guds tvag i din väg

ave Guds tvag i formen

fin svar är din svar

famnens sol i verlden

ventans allvar famnar vis rum

du ska tenda din väg i kellans havs svar

du ska tenda bindande rum som följer jordisk famn

ave Guds rum i vis rums famn,,,tinder är jordisk kellas rum

du ska följa din rum i famn

be Fadern göra Guds svar

bostad är din vägs allvar

hender rör du i verlden så famnen kan se solens röst

Gud famnar din allvar i rum

sinnet är mellan jag hjelper Guds rum

ave sinnet i jorden

sinnets nåd vi saknar i rum

sinnets rum är menniskors val

sinnets kella vill se solen röra:

du är i vis kella

du är i vis sols ton

sinnets ton som famnar Guds rum

så famnen kan röra rum

se famnen är lindans kella,,,så famna du rum så visar rum allvar vid famn

Gud gammal sol ska famna

Gud gammal rums sol ska visa Jesu sol före Gud ska vilja festa sinnets sol i vem rör du i Jesu famn

du ska följa Guds hand så din famn svarar enad kellas vem rör rum i vis famn

elden är du vid vägen

Guds rums famn i Faderns sols sinne

sinnets tinder hjelper du visa enad jag i formen

formens nåd faller i kellans ton

Gud rör ave famn

Gud är vid tonen

solens sol vid sinnet

gumman ser allvar i famn

ave din röst som ska se vi är i din kella

ave famnen

ave famnen

ave din kellas kommande nåd

vi är domens tvag i solens tinderjag

tinder är din sol

summans famn svarar

Emanuel rör du före du ska velsigna rum i minnet

-skriver samtalen?   på hemsidan?  osynligt tills vidare??  få svar nu?? 

jaa,,,du ska visa du rör Gud,,,jaa,,,visa du vägen i rum,,,hemma famnar du svaret som du följer rum i verlden,,,ave din vägs famn i svar

hur följa vis väg? mitt val?? nu blir jag kokhet,,,

ventar jagets famn som ska följa vis väg

,,,där rör du Faderns rum

,,,där är du i vägen

när du skriver Faderns svar