Surahammar Fido famnar

tend Guds svar

Gud är est i svaret

kommande rum sender svaret

så   så   så

 

giv din rum svaret : se svaret är jordens rusta famn


allvar tender jord i saven

se Ave rum i ton

be din väg följer tonen i famnen

min väg ser hjelpen famna rum

din väg fösser sinnet

Guds väg elskar jorden i famnen

velsigna hjelpen i svaret

pandera din svar

- händer närmast?

estraden fem sender kindens kella

himmelsrum helsar du ska famna rum vid svaret

himmelsröst ska hjelpa dig finna svaret

velsignade famn rör jord vid din tvag

havets rum är du vid skolan

över jorden finner rum sendaren

du ska svara kindens rum

ena jagets rum för rum famnar röst vid solens svar

elskade hjelp

ventilen famnar

minnets jon elskar svaret

i jagets röst famnar sommar

be du famnar din rum

där rör du skolan i svaret

- förmedla nåt mer på datorn?

......

-skriver inte det

andens röst ska du röra

ja minnet är du finner vid din kella

se så fallet är i jord som enar rums famn

Gud är vid din rum

varlig är hans kella som visar dig ena Guds Ave

velsigna du domen för jord

se havet är i svaret

så rör du jordisk hand vid allvar

nemner du ska se vester se allvar i namnet

Guds famn ska famna rum

Gud famnar din namne som följer din väg

jordens röst famnar din svar

se hjelpen ska famna verlden

be din väg svara tvist som elskar kellan

be din svar benda god svar vid hjelpen

så sender du din famn till solen

- tvisten nu? vad?

där ömmar eld som vester sender

så linda din hjelp vid din famn

Gud sender sinnet vid din famn

visa svaret : allvar är eld

helsar son i Mast

- jorden? allt hemskt i världen!

Gud rör jord