Surahammar Fido famnar

samtal mellan oss

vester är i hjelp,,,Gud sender vis rum i solens famn,,,AVE vår rum i hjelpen,,,Gud visar,,,havet hör rum,,,vi ser din rum,,,Guds tinder i solens rum,,,hör din famn famna,,,ni ska se AVE vid allvar

minns vis,,,bend kommande famn,,,famna rum vid vägen,,,jaa,,,jorden ska svara sol,,,så svara du jord:se min rum är Faderns famn,,,jordens svar är ja,,,jaget följer nåd,,,se solen famnar famnen,,,Guds famn rör sendarens svar,,,elden är hjelpen i rum

-hjälp mig göra det rätta!

be så vester rör svaret,,,visa jorden din rum,,,finner Guds rum röra svaret,,,AVE god rum,,,AVE jordens rum,,,visa solen din hjelp,,,allvar famnar famnen

-vad är allvar nu?

där tender sinnet jorden vid svaret,,,sommar är i nådens famn,,,

Gud är i kinden , i solen , i rum , i röst , i Ave lov för inter rum

Gud famnar din allvar

Gud tender din mantel

Gud sender guds ris

jaa famnen visar ton i famn,,,venta rum i ros för tonen famnar

-i stugan läser om Sufism

fest svaret rum är jordisk hjelp,,,hemma rör du santa rum,,,hemma ventar jordisk kella,,,du ser ventan höra god ton,,,viljan är din,,,se hjelpen fösser solen,,,Guds famn är i tonen

tinder nesta sender jag

kenner en jordisk kend ton

kunde se din famn

kommande sav hjelper din svar

du sender namnet

jag tender namnet

fall för enad ton

Jesus fösser du i famnen,,,anden nera din santa rum

-förstår mer och mer om mig själv     hjälp mig göra det rätta!

vi svarar din väg minnets svar,,,minnets svar jorden rör,,,dagen är vid famnen,,,dagen är vid svaret,,,följ vis rum,,,venta din tham är band,,,fem i jord som är dom,,,Guds svar som är  i svaret,,,se din väg visa svaret,,,be solen rör din väg,,,hjelp band röra god famn,,,ge din ande jordisk svar,,,havets famn för rum,,,band är bistå kommande hjelp,,,faller i famn vi ser så komma i famn

du ventar min nera rum följa god svar

se din Ave är bistå ton

-hjälp vad skriva idag?

jaa skriv du min famn rör din famn

skriv du jordens rusta ska höra din allvar

skriv du om famnen vid vägen

skriv du om famnen som famnar

jaa skriv jordisk famn famnar överjordisk fin svar

varm rum är hjelp

så rör du god famn

ventans röst finner nådens Ave

ljum är god famn

se du svarar solen i tonen

fallet är famn

-skriva det här?   eller tidigare samtal?  ska kolla innehåll

visa verlden din famn som hör vår rum

-förklara hur? när?

heaven visar dig hjelp som är hos Guds famnar

-jorden visar skam för Jesu budskap! hörde jag

ja hans visa allvar rörde given famn ave sol,,,din famn famnar jorden,,,du ska se din rum svara Ave jordisk famn så rör du din famn,,,där visar du din hjelp

Fadern är i din famn

så hör du ton

Jesus är vid din rum

så fösser du rum i famn

Guds famn som famnar ton

allvar är din rum vid tinder

hjelpen är i din väg

rör ros i famn

famna din ave sol

Guds rum i verlden