Surahammar Fido famnar

PÅSKDAGEN

TILL JORDEN:

du jord

du galvaniserar

var sommar

du ser sol

du malvahalva

du famnen sommarsanta

du jord

du rör cemantera dörr

du menniska helar

du sammantender vår val

du ser sendarens tid

gammal dom gör jord - gör så kant för sommar

vad händer om jorden faller?

Gud gör summan...där valde inter jordens famn

vart kommer man?

till sendarens jord...till sendarens estrad...till livets himmelsande...Gud var så...jordens sinne domen var...jord helsar gåvan

som tiden rörde...täm jord sende famn...ja,varje sommar jorden havet gjorde göm...

hur få jorden visa sommar?

jorden gör halvans eld...ge eld...ge val...ge sommar...ge umbäranden hymn...ge så allvar för sinnet...ja...täm är valet i ros...

kenner jorden hymn?

kenner du din val?

kenner du allas famnar?

kenner summan sinnets sommar?

kenner du rosens svar?

men jag kan bli sååå arg , kämpar med det , ja , skulle kunna virvla omkring på socialkontoret , då de inte hjälper gamlingar , ja , utan att blinka , kasta omkring allt så de vaknar!!!    råd?

gör vams interallvar

ja, men tanken finns!!

kenner sinnet fin famn?