Surahammar Fido famnar

-råd i vardagen?

allvar helsar Jesus

ave Jesus kall

kommande namn är sinnets rum

hemma feller Jesus:

jag är dagen

jag är namnet

jag är svaret

fem finner

Mester är hender vid viljan,,,så är vi sinnets famn,,,jaa,,,goda rum vid vägen,,,före din nesta allvar se jorden sender himmel tend,,,så famnar din hjelp

bunden sendare ser vis väg - hjelp din väg följa vägen

viljan

sinnets rum

bind famn

visa du sinnet så ventar du ventan i hjelp

hjelp god svar

ave du Jesus som fösser sol

ave din hjelp

rör solen

be : så hör du din givna goda ave vår kant

be: så fösser din rum

be: så hör vi din röst

vi sender

vi svarar

vi lindar rum i god rusta

se himmel senda fall i skolans ton - ave sinnet så rör du ton

vi ska venta på meningen vid rum

min namn hör hjelpens vilja gå till skolan i vester , för jorden ventar törst

- min väg nu?

hender kempar före Jess så följer du din väg

Gud ser

nera din famn är Jesus sav

han hör din rum

han ser hjelpen

visa du hans ton så rör du jord

se rum för god sav så ser Gud din allvar

tend du rum så följer rusta god sav

göm din rädsla för du sender ton

-med !   rätta!!  Jesus ord ?

tend du kommande jag

tend rum så lindar jag