Surahammar Fido famnar

Jordens rum heaven ska se,,,

ge din väg nåd

så ser du solen

be tonen finna hjelpen

be god famn röra sinnet

visa jorden din famn

Guds famn för rum

vi helsar jorden solens fina svar

du är tonen före solen

så föss du god rum vid randen

saven är vid vägen

tonen är vid rum

följ du din rum himmel famnade

hjelp svaret senda god famn

visa jorden vår famn

fantastisk fin rum hjelper jorden famna

säg:

jaget hör tonen från viljan i famnen

-blir inte bra! vad skriva till alla?

skriv: kend famn är tonen

skriv: jorden ska fössa solen i nådens vilja

skriv: Gud finner tinder ventar hjelp för famn

skriv: visa din rum i tend allvar före jorden ska falla i ventans famn

skriv: jag är ventans hand som ser tendande jordisk hand havets rum i famnen

skriv: kommande famn ser sendaren i verlden

skriv: jag är domen vid tonens famn

skriv: Ave solen vid viljan

skriv: följ vis Ave

skriv: viljan famnar god vilja i rusta sol

skriv: god fin vilja är tinder vid vägen

se din vilja famnar

heaven fester lov i tal

du viljan rör för viljan är jordens hender i famn

,,,men i famnen svarar,,,där följer dom din väg,,,fem nera hjelper rum,,,vi sender jorden svaret: Ave famn så Gud fösser jorden sin rum,,,den väg du ska senda är ventans famn rörande rum som hör rusta,,,när du visar din sendares röst hör domen

Mester hör din svar,,,Mester enar nåd,,,du hör svaret: jag hjelper allvar i famnen

vester millioner tårar ska jemmer följa,,,du rör svaret,,,vester är köld som ventar viljan finna i famnen

-vad är nästa svar?

allvar i tvärs så sender rum tanke vid svaret

Guds väg är famnens - så hör du din rum Jesus röra