Surahammar Fido famnar

Allsmäktige sköld

Allsmäktige veldig shante

Allsmäktig rustar rand

allvar du finner

du var stig för Allsmäktig famn

hasta vi finner röra när vi fester

Guds fasta ton

velsigna dom fistel sellskap rör

rusta för viljans ton

 

du ser

du ser

sommar i fistelsänk

 

så  vi helsar

så  för verldens timme

menniskor kan vi famna

 

Imanuel säger

venta före din vistelse

på Guds rum

vistelse är viljan i din maning

helsar fönster human ser

råd i mitt andliga arbete?

Guds sav enter så din ram

Guds visa

vi nermare tender rum

Guds famn

ser vis malva

nu helsar vi mellstav

gör savgift Gud rörde

 

Gud ser summan vi har

där velsignar tusen master

hemlig gör shas

 

be

vi ventar du fester Guds visa

gråter ,sörjer ,spelar, en tygnd i mig ,   älskar ,,,,,,,,,,,,,,,

maningen

vi sömmen sender

domen sellskap visar

vi lammet ventar

kanten menniskor rustar fest

kanten vi ser

nu öster velsignar,,,Gud ber vis se hav,,,din sinne vi finner famna,,,du velsignar menniskor som ventar på tyst,,,

visa min hand

visa min rum

visa min sav

visa tiden som velsignar

din sav är summan

havet är summan

elden helsar

vams tomma sav

tyst kenner vi

söm är omen i rum

hälsa det här till alla?

säg:

en eld fester Gud

där est ser sommar

gammal summa finner rum

dagen sender ljum

när du estraden sender

rör du vis aska

Gud hör vis santa

Gud råd?

estraden är Ave