Surahammar Fido famnar

 

sången elskar allvar

sångens enade jag

 

se sinnet är vorden

se solen är famn

 

Ave hjelpens visa

Ave famnens svar

 

bostad visar kellan

bostad rör god famn

 

havets Ave Guds allvar

Guds allvar är i kellan

 

fem hör din jag

fem är före solen

 

så lindar Gud jaget

så allvar allvar fem finner

vid hjelpen