Surahammar Fido famnar

-allvar nu?

kind kind Jesus famn elden svarar

hender nera finner en väg

himmelsväg i jordisk famn,,, gammal famn finner rum som fast ser rum fössa gammal rums goda gåva

 

en vis famn rör fin

famn

 

en vis svar rör rusta

kellan

 

en vis sendare fester en

aska

 

en vis verld är gifts

hav

 

en allvarssvar är given kellas

ton

 

gammal given famn

ventar famna Guds lamm

 

eldens svar fösser famn

eldens svar ventar kellans sol

eldens väg är i boningshjelp

 

gammal gammal rums väg

ser du famnar vägen

 

jaa

 

giv vägen en rum 

som ska tenda en jordisk famn

 

lammet svarar gammal rum

som ventar visa vägen

 

där hjelper vi santas famn

 

så var i din gamla Gudshand

så ser vi hjelpen i tonens väg

 

jaa enad ventan ska du fössa i din vägs röst

allvar visar jag din väg

allvar är din rum

allvar ventar hjelpa vägen

- allvar nu?

sender bandet en hjelp som fösser Guds röst,,,du ska veldig allvar festa i vägen,,,visa lammets svar så du vester rör,,,venta din nådiga hjelp,,,var fallets namne i vägen,,,giv Gud din lamm som ventar namnet fallets svar,,,heaven är din vägs famn,,,havets allvar visar där Guds fall som fester en gammal vägs kella,,,du ska famna gammal väg i Jesu svar,,,havets svar är ave Gud i malvas famn

- Jesus?   här nu?

han ska venta hjelpen som ventilen ser fem röra

han är i viljans väg

- Jesus?

jag Jesus timmen fester vid vägen ,,, Jesus hav vid gammal gammal band

en timmes väg vill senda mod i vägen

visa rum som famnar

hemma är hjelpen i vägen

eldens nåd vill röra din svar

ave famnen i rum

- timmen   tid    förklara?

där rör svaret

tidens hand

tid rör famn

tid är famn

tiden är jordisk rum

tiden rör sendaren

tiden är i allvar

himmelsk röst i famn

tiden sender jorden

- när börjar tiden?

då Gud rörde verlden

då var vi i namnet

då svarade vi bandets svar

tiden var Guds allvar

be jorden ska röra famn

be jorden ska röra gammal gammal rum som var himmelsk hjelp i verlden

tiden ser ave vägen

be din rum ska finna svaret

- olika tider - tider förändras !

jaa,,,förändringens svar famnar din hjelp,,,förändringar i tiden är hemma i formens svar,,,följer Guds rum i famn