Surahammar Fido famnar

   vi ventar

   vi ventar

   vi ventar på din nesta allvar                      

 

-hur fortsätta?  famn?  i det tysta?

jaa ser din famn röra skolan,,,du ska se allvar vid tonens rum,,,venta din allvar ska se kellan,,,vi hör hans svar

iman är du som enter ton

iman är du som visar kind

allvaret är vid ventans hjelp,,,där hör vi tend röst i din väg,,,jaa,,,Gud visar dig jordens tenda namnet,,,du ska röra hjelpen för din mast,,,visa kellan din mantel,,,rör så Faderns namn i famn,,,sender din viljas hjelp,,,jaa,,,följ din hjelp i tend famn,,,handen hör allvar i hjelpen,,,Guds famn visar du i famnen,,,

-hur skriva?  vad skriva?

besta svaret hör vis svar

-ja!

Gud säger kommande famn ska skriva

din röst är ton i nådens ave

skriv

anden ser alla i allvar

anden vill famna famnens svar

anden hjelper jorden se nesta famn

anden hendelser hjelper famna

anden Jesus hender visar

anden vill vester senda famn

jaa anden Jesus evan ska senda amen i namnet

be hjelp ska famna din svar,,,du ser handen i minnet

viljan famna  viljan fösser  viljan visar Ave band

du enter vis famns ton,,,föss jordisk rum Faderns allvar,,,jaa,,,föss Faderns ton,,,jaa,,,föss Guds lamm,,,anden är ton i vis hjelp,,,Guds rum fösser så din väg,,,anden är solen vid nera jag före vi sender din Mast,,,dagen enter vis rum i vis famn,,,meningen allvar sender,,,be din svar ska ris visa,,,jaa,,,jorden är din namnes famn som minnet ska följa,,,menniskor ska sönder tenda,,,din väg före svaret är bunden vid solen som vester ser svara

ena du minnets allvar

ena du rums famn

din väg nesta rum ska Jesus finna,,,Ave du din svar,,,Jesus famnar vis rum,,,bend din namnes svar,,,din väg där hör svara kellan god väg

heaven ventar visa dig kinden,,,före din sinnessvar finner Gud,,,se du svarar så tend röst i din rum

be vi ska höra din jag visa solen din röst

be vi ska senda din famn solens famn

jaa,,,Gud är i din rum

så föss du lindan i jorden

vi ser du sender hjelpen till Jesus kellas famn