Surahammar Fido famnar

 

vallen rör rum i kellans allvar

evan rör Guds famn

kellan är i din väg

bind Guds lamm

ave vis väg i rum

se dimmans lamm i famnen ska svara dig Gud följer god rum,,,jaa,,,lammets gamla famn finner given röst som famnar

- var med så jag orkar!

var lim,,,andens linda fester gammal gammal svar: giv god Gud din väg

- mer nu?

se namnet vi sender din väg: jag är famn i Faderns gamla rum,,,ave famnen i Faderns sols givna goda rum

- råd?

famnen svarar nåd i famn

giv nåd som svarar hjelpen

eldens väg följer vis väg

visa rum för du svarar viljan i given famn

allvarssvar lindar jag i minnet

lindans nåd visar rum före vi ska lammet svara

eld ave vis svar

eld ave vis svar

eld rums linda famnar hjelpen i verlden

rör viljan i din väg,,,viljans famn ska lammet röra så du visar Gud fem rör verlden,,,vi lindar jordisk ram så havet fösser nåd,,,allvarssvar är i famnen,,,giv din väg nåd,,,nådens fem som fösser tinder,,,lemna din Mester velsignad rum,,,se hans dom som svarar vis rum,,,minnets rum är i din svar,,,jaa,,,giv rum formen i malvas rum,,,famnen rör rum,,,Faderns ave jag visar Gud viljan som ska festa en svar : himmelsk rums tendande

var i vägen

var i ventans lamm

vi hör Gud famna

du hör rum svara

andens kella är famnens vilja i rum

en allvar vill tenda din väg

jaa en allvar vill svara famn

vi hör din rum famna jordisk rum

famnens rum som ska svara rosen i famn

ave dominos hav

ave Faderns hav

ave tinder vid ave famn

 

thams vers är tonens ave

 

enad hjelp

enad rum

enad svar i skolan

 

famnens lamm

famnens linda

famnens sol i kellan

 

svarets famn

svarets sol

svarets gamla havs visa svar

 

se lov lindar rum i famn