Surahammar Fido famnar

AVE kiss i jorden


dagen är havets famns rusta rosen i jorden