Surahammar Fido famnar

menniskor gömmer vis

säg:

eld est hastar

gå se summan famnar

mana din jag

(h)elden ger yster sommar...elden jelskam...så du hinder finner...Gud din est svarar...enter ljum santa...öster tid famnar...svara allahs kenda ave...allvar sende Fadern...kall hör lamm...giv santa...sender svar:jag lovar famna...

du kindermalva sveper

be för livet

be för två tider

be för sömsalva

be summans sveperhymn

man gör gift för famn

du elskar en fin mantel

namnet jag tvestav...du hör jag rum når...se då min nåd...gör du son som finner din nåd...

eld giv ros åt handens tid...Gud är saven...han eld månar...fin är Gud,ja hela famnen...tve  tve där sender...du havet var gandesinter...hender ser aska...ulven lemnar kinder...i s t a n t e s h o m e  är i n t e r s ö s t e r ...giv jante hast kamp...Gud var din himmel...handen giver jag så famnen...hör allas jon i val...eld helsar santa i barn...

dagen

giver human

gåvan

ser val

giv

salvan famn

kall

elden sårar

se

helsar summan

fest

så ton

ros

vi gav

nesta ram gömmer himmelsson

du (h)elden havet rör

istamento ömmar gå gör son

hör val för son

halvan visar son

du helsar jag: gå till din väg där alla visar tusen famnar

est aska valde...Gud famnar...namnet barn visar ros...giv så val...giv val för son...visa tiden-andens svar...giv val för lamm...där summan tonen rör...du hör så tvivel santa nå...kommande hender erver sinnet...gör livets ton...

famnen helsar:

rör var tids ros

bind lamm för halvans jon

giv gåvan famna santas ram

hender allvareld kan så

kinder är din sommar

gå human så havet halvananden kenner god ram

visa då rum hörn hell...där söm svarar:giv santas lamm

velsigna då rum i ros

tag vis jag

lemna dagen rum  för svaret

handen är nåd

 

din svar ser tiden