Surahammar Fido famnar

12/4

 

hör svaret: över vis är nåd

                 över bind sender mast

 

föss svaret: Gud famnar minnet av hjelpen

 

jag Jesus svarar: Ave sommar

 

Gud ser din svar

visa solen i vägen

 

15/4

bistå vis Ave

för vis Jesus