Surahammar Fido famnar

istoria visar dig jordisk famn som rör domen i svaret,,,allvar hjelper du senda,,,Guds väg nesta rum ska festa röst,,,vi ser du rör god famn,,,se Guds väg istoria rör,,,så se din svar,,,visa din allvar,,,hjelpen följer dom,,,se din allvar är tvist i Jess ömmande rum

-vad gäller tvisten?

du ska se pennalism i verlden så sömmen kan famna kellan

visa du din rum för svaret så sender jordens allvar din svar helsar namnet svaret

se du ska festa din vesterrum vid kellan så visa du din röst till öm kella

jordens rum ska vilja nera visa kellan

Gud säger: visa du linjen i din famn så enter du famnen

allvar famnar dig i kellan

Gud enter rum så finner du kellan som ventar senda din hjelp

-hur visa källan ?  bäst ?

fest fem vid hjelpen,,,meningen elden ska bestiga viljans mast,,,då feller hjelpen vis svar

meningen enter nu din svar

jaa visa du din svar så svarar jag nådens famn vid Faderns visa hjelp

Gud famnar din svar,,,min mast fem sender till din rum,,,Gud rör vis röst,,,se din famn hjelper Gud,,,famna solens famn,,,där fallet famnar skolan,,,vester är i savens famn,,,du elden ser hjelpa gift,,,så svara du din rum allvar,,,så rör du vis hjelp

nemner enad rum ni ska fössa,,,cemantera din svar,,,kindens rum är sommar i skolan

visa orden för eldens allvar

ena Guds rum i allvar

-skriva allt det här? på datorn?

jaa skriv jordisk hemmarum ser anden svara nåd

där jemmer följer jord ska sellskap följa svaret

pennalism gör hell skäm i jorden

heaven famnar rum så sommar faller i jord

Guds famn finner allvar vid svaret

Guds visa svar sender nera vis svar

kend där bistår med lamm

ventans röst ser jordisk famn

så Guds rum tender minnet

lemna sellskap hjelp vid rum

så ventar din Mast vid god rentas svar

meningen fester din jag

kempa du vid famnen

Guds famn som sender domen vid hjelpen

över din minne du ska finna svaret

Guds hjelp är solens famn som sender hjelp i vis famn

öm vilja sender hans famn

ena jordens tinder

velsigna allvar i jord

se svaret i din famn

Gud rör svaret

allvar är hjelpen

minnets väg tvager vis famn

-råd?

viljan rör vis famn,,,Guds famn visar du vid vägen,,,se svaret är jordens famn,,,enter du vid skolan,,,jordens rum visar du i hjelpen,,,Guds rum evan ser så finna domen                                                                                                                          

be  vi ska röra 

din svar

minnets svar

kellans svar

tidens svar

domens svar

be  Gud ska famna din allvar

be  du ska röra kellans famn Jesus  så rör du vis rum

bindande rum sender vis

hjelp Guds rum i famnen

visa din väg

följ din väg

viljan rör svaret