Surahammar Fido famnar

 

några samtal

kan jag få bibelcitat som berör mig?

domens röst ska hjelpa famn,,,se Gud rör din rum,,,tham tender du i skolan,,,jaa,,,ena verldens hjelp,,,skolans rum ventar hjelp,,,där vester vill tenda tinder

Guds svar är:

hjelp god vis hjelp

istoria vill röra din famn

göm låtsassvar

gumman Emanuel visar

vis svar i famnen

-läsa?

i Samuelsboken 1 kapitel 11  ja 14-15 är din väg

-läsa nu -,,,,,,,förstår inte

be Skaparen,,,kempa i din rum,,,sendaren elskar hjelpen i famnen,,,kommande svar nesta hjelp rör,,,eldens nomeno är i famnen

-vill i det lilla

hjelp jordisk famn est senda rusta famn

-hjälp då skriva rätt !

helvarm visa kempar i verlden

Guds verld som vill svara summan av kall i rum

Gud ser du ska visa din svar

-har försökt! hemsida + tidning   mer?   råd?

jorden ska hemma ena rum Gud sender Guds sendare

du ska se jorden i vägen

din väg som famnar rum

ge sommar vägen

jaa du ska svara famn

Guds famn före din hjelp ska finna god rum

-jag visar famn!

jaa du ser solen i rum

allvar vi ska se i verlden

jaa  allvar i jordens rum

din famn elskar rum

visa du jorden allvar i solens famn

Guds famn

visans rusta Jesus famn

se du famnar jordisk tvag

Gud famnar rum

ena famnen

bistå kellan

Guds famn i svaret

allvarets famn i verlden

namnet följer sendaren

innan ave vi kenner santas famn

Gud elden sender till famnens rum

viljans famn

visa din sendares hjelp

se din vilja Gud rör i famnen

dino sender jorden famn

du fester vis rum i hjelp

Masten evan ser röra verlden

du nera hjelpens svar

ena Guds famn i rum

nera hjelper jordens famn istoria före nådens svar ,,,Gud finner rum vid skolan

-hur fortsätta?

visa du dagen för Masten ,,,finner svaret vid tvag ton i solens väg

-girighet världen över !!

jaa din famn vill famna hjelpen vid rum

se vägen

se famnen

se solen i vägen som hjelper rum

sender namnet Jesus rum före verldens jag ska rum nera tvist svepa i valets rum,,,santas ventan evan sender till svaret:  

 Jesus velsignar din väg

minnets väg i kellan

nävens hendelser  vester Jesus sender

han ventar se din famn vid santas svar

-göra ?  förklara ?

ena famnen

-svårt!!

se din väg visar din väg vid vägen

sender namnet valets rum

famnens famn

jordens rusta

Jesus hav finner

-rakt av?  sovra?

visa vägen till hjelpen

visa vägen till rum i famn