Surahammar Fido famnar

DU SER HANDEN GUD SÅG

din tvärston han öster svarar

 

Gud Fader , vad skriva - svar?

se vår val är vis val

skriv om vis trasig tvivel

skriv om Faderns tvag

skriv om din minnesjon

skriv om helsans tvag

skriv om domens val

skriv om vis gåva i kant

skriv om sommar i lamm

skriv om varje gåva du ser