Surahammar Fido famnar

-skriva ni redan är här?

he he skriv du famnens svar

nera allvar ska hjelpa

nera vi sender sommar

innan vi rör god famn ska hjelpen följa famnen

så havet famnar vis väg

Guds famn vid vägen

allvar följer svaret

vi ska visa fin väg så velsigna din jordiska rum

se skolan är din svar

jordens visa i rum

-vad förmedla till alla?

min vän du ska finna i hjelpen,,,så rör du din väg i fall före tonens rum,,,där Gud visar dig din famn så kommande visa ska röra hjelpen vid svaret,,,sender sinnets famn Gud finner röra

-skriver så här med frågor så alla förstår!

jaa  vi vet

-alla frågor !

jaa  vi svarar

-bra!

-ber om hjälp - vad skriva nu?

bistå vis famn vid vägen

säg kinden famnar rum

säg viljan rör famnen

visa du finner famnen

domens svar velsignar famn

domens rum visar Skaparen

din väg famnar rum

Ave kinden i svaret

Ave famnen i namnet

din väg nera visar jorden sinnets svar

kommande famn ska finna verldens sendare

jaa

han famnar rum

han visar tvag i jord

han rör vis famn

han sender namnet

han rör kinden

du svarar jorden finner son

vester elskar kellan

god väg är vid svaret

famnen famnar namnet

du bistår kellans röst 

allvar vester kenner

min famn famnar solens svar

Gud vill röra svaret

-skriva allt det här?

jaa

skriv så jorden finner domen

domen i kend lamm

bana famnens svar

iman rör din hjelp

be Gud ska röra din svar

jordisk rum före famnens svar i rum