Surahammar Fido famnar

gammal gammal svar är så nådens svar, enad hjelp i famn

gammal gammal rum är sent så du famnar allvar i jorden,,,ave famnen i solens svar, Jesu svar i bostad

gammal gammal dom vill svara din sol,,,hjelp famnen i rum så rör du Guds gamla rum som är vid famnens kella

gammal gammal rum fester en svar,,,eldens svar i Faderns hand minnets rums allvar i jordisk fin famn

gammal gammal famn sender vis som fem ska röra

gammal gammal minne är du som famnar andens svar,,,var allvar i jorden,,,var allvar i band

gammal gammal ton är Jesu rums famn Gud famnade,,,var nådens svar som famnar

gammal gammal svar rör rum i vis svar,,,gammal rums hand i Mast

gammal gammal rum ser tonen fössa en kella

gammal gammal rum var timmens nera rum

gammal gammal famn ser din kella fössa solens tvag i famn

gammal gammal famn är i Jesu svar,,,havets röst i famn :ave famn, ave famn, ave famn vid jordisk röst

gammal gammal ton vill se du finner nådens sol som famnar din rum

gammal gammal svar ventar se du ska domen fössa i din rum

gammal gammal är din minnessvar som enar vis väg,,,visa Gud du rör rum som havet finner i kellans andes famn

gammal gammal famn ser du sender en famn i vorden rum, så fösser du din svar,,,Jesus enter domens famn så du finner hjelpen i jorden ,ave Guds rum i famn ,ave famnen i rum

-vem?

imamens sav elden kan röra

han svarar jag är kiss i famn

interrums famn

jag är fall i din väg

en svar i kellans ton

val i rum som havet rörde

Guds rum i formens famn

gammal gammal famn är Jesu rums allvar

- vad är allvar nu?

du hör Guds ventan famna jorden,,,vi är vid vägens svar,,,hjelpen i famn som sender din rum i jorden,,,var vis,,,var rums hand i gammal gammal röst

- råd mig! 

venta så finner rum gammal svar,,,hjelpen följer svaret,,,en ska famna sinnets nåd så visa du Jesu svar för allvar är din rum,,,visa du en gammal svar så fösser du din svar,,,eldens hand hjelper Guds rums famn vid jordisk svar,,,hemma famnar vi Gud i Faderns röst som enar Guds rum i formen,,,så visa du jorden Jesu svar,,,Guds hand som är vid din sendares famn

ave Gud i jorden

ave Gud i jorden

ave Gud i domens allvar

var rums famn i ton