Surahammar Fido famnar

Man drog´an te tra´ppan å sparka å slog

mäst gjolä dä ont bak på beenä

mä bedjandä öögon Ruff opp mot´om log

dre´gäl å blod blänktä i skeenä.

Föebli´ndade av ha´at,begä´är å hämnd

mä´rker man nu intä alls

re´pä gick av å hundän flyr

mälä hängandä om sin hals.