Surahammar Fido famnar

JORDENS ALLVAR ÄR ENA AVE

visa verlden Gud är jordisk röst

-hur bäst?

följ given fin famn

där hjelper vi verlden sona sin rum

-läser om förbundsarken i tidningen,,,kommentera?

före(ler) din nera vest rustade jord för Ave jordisk sommar,,,nera Gud rörde din rum,,,så följde domen din svar,,,istoria är ton

-var finns arken?

i jordisk sal,,,vid aska,,,i allvar,,,där är den sommar som jorden ser skapa ventan som ger dig rum god famn,,,så helsar jorden god famn

-läste under Tempelberget i Jerusalem

nera ser du dom,,,fest i skolan,,,ska se din rum,,,Jesus helsar avvisa kyla,,,jaa,,,ge rum avvisa santas överrullande kellor,,,shaman är fönster,,,be jord allvar följa,,,där ber vi svara god väg,,,så,,,se din famn,,,visa jord Guds röst så hör vi tinder i din rum,,,

-hur? skriva det på datorn?

jaa

-läser mer om förbundsarken,,,är kul,,,står den är i USA - Egypten - Irak -mm

före var den i solens väg

nu är den i skolans famn

jaa

Jesus sender så famn

-ord Jesus?

Guds visa hjelper skolan,,,vi ska skolan nera tvaga

-ord Gud?

följ Jesus famn

domen är: vi Jesus ska svara

kom vi elden rör så hör god famn kommande tend

se sinnets rusta

som är god rum i sol

- arken var?

där ser en svar i evig nåd

-hur och när kommer tiden?

jaa,,,allvar Gud visar då,,,menniskor ska svara allvar som fösser elden,,,kommande hjelp ser så fönster,,,din gåva visar verlden,,,där jord ska hemma följa,,,kasta då god rum i given sol,,,

-när?

när du hör solens ton visa dig rum

-när?

när du hjelper band svara solen

-hur?

före god namn du ska fönster visa jord i rusta,,,du ska visa din rum i verlden,,,så följer Jesus din malva

vester ventar ju du ska visa

mellan jemmer och sol vi sender din väg

var jordisk visa

-var med !! -avvisa?? nera kempa?  förklara!

jemmer hör - du ska be sommar följa tinder

så finner du rum höra gift(gåvan)

sender din rum svaret:

istoria är skolans tinder,,,Jesus är din rusta,,,be för havets svar

havets väg

visans sav

jordens Jesus allvar sender

nera är Fadern

elden är svaret

fönster är famn

Jesus är gift

ave du rör

nåd sender namnet

barn allvar fösser

jorden sender sol

då ventar namnet

kom vi ska hjelpa rusta

då hör vi ave skolan

havets rum är domen

-när hör rum gåvan?

santas hjelp hör avvisa elak kella,,,där sår synden,,,jaa,,,hjelp tham i havets svar,,,gå,,,kellan är nåd i namnet,,,verlden Jesus nera enter,,,då följer sommar i jord

Gud är dom

-med!

be

vi ska följa allvar

verlden ska då fössa dom

tender då elden

enter allvar gör då rum

nera är svaret

nera är god väg

be för jord ska så svara tvist

visa vår sav

jordens allvar är ena Ave

meningen är din rum

fönster vester i tinder

såret är över jord

 

 

gå så verlden visar hjelp

där tender vi sommar