Surahammar Fido famnar

velsignade rum

hjelp Gud se din verld

jaa

visa vår svar

du tender famn

visa vår svar

Gud helsar famn

för rum

visa vår svar

kalven är kend för mast

där svara vi:

elska jagets fönster

för tonen är rusta

fest din jag

namnet kastar en famn

som fösser omen i sol